Mitapakas

SÕBRALIK PAKEND

Meie meeskond on enam kui 15-aastase kogemusega mööblitootjate ja muude valdkondade pakendamismaterjalide tarnija. Nähes selle valdkonna potentsiaali ja vajadust turul, otsustasime, et oleme piisavalt kompetentsed iseseisvaks stardiks. Niisiis sündis 13. jaanuari õhtul 2016. aastal UAB Mitapakase visioon – Mindaugase ja Tadase pakenditarvikud turu vajaduste rahuldamiseks ja klientide kõigi ootuste ületamiseks. Alates otsuse vastuvõtmise päevast on ettevõte pidevalt kasvanud ja arenenud, otsides novaatorlikke lahendusi, mis oleksid paindlikud kõigi valdkondade esindajate jaoks.

MEIE MISSIOON

Panustada kaupade globaalsesse turustamisesse, luues teie toodete jaoks uuenduslikke, kvaliteetseid ja ökoloogilisi pakendeid.

MEIE VISIOON

UAB Mitapakase eesmärk on saavutada liidripositsioon pakendiuuenduste, arendamise ja tootmise valdkonnas.

Püüdleme selle eesmärgi poole:

  • Säästes keskkonda;
  • Hoolitsedes kogukonna eest;
  • Parandades pidevalt töötingimusi ja töökultuuri;
  • Tehes uuenduslikke otsuseid.

MEIE VÄÄRTUSED

TEIE VÕTI TEEL EDULE

ARVUD

Kuna meie hoolime

VALMISTADES PAKENDEID PEAMISELT TAASKASUTATUD PABERIST, SÄÄSTAME AASTAS

24000

Puud

350

Aari metsa